Profil Gościa

English (flag)
 • Właściciele marek – małych, średnich i dużych
 • Przedsiębiorczy formulatorzy i twórcy produktów
 • Osoby odpowiedzialne/wykwalifikowane
 • Chemicy zajmujący się rozwojem procesów
 • Inżynierowie procesu i menedżerowie
 • Menedżerowie Jakości
 • Kierowników Laboratorium Badawczego
 • Menedżerowie ds. zgodności z prawem
 • Dyrektorzy marketingu
 • Menedżerowie produktu
 • Menedżerowie rozwoju biznesu
 • Dyrekcja Generalna
 • Konsultanci